رمضان

posted in: فارسی | 1

 

 

کلیک! چیزی شده؟ ماه رمضون شده میخوام روزه بگیرم،ببخشید بیدارت کردم من گرسنه هستم، میخوام یه چیزی بخورم با یه اسپرسو. میای؟ نه! تو برو! من میرم سر کلاس پنج دقیقه دیگه میتونیم بریم ناهار بزنیم تو برو! من هستم همینجا ببین! من نگرانتم. دیشب نصفه شب داشتی غذا میخوردی، صبحونه هم نخوردی، ناهار هم نمیخوای بخوری؟ مریض شدی؟ چیزیم نیست، روزه ام! ببینم، ماجرای این روزه چیه که امروز اصلا غذا نخوردی؟ روزه یعنی اینکه از طلوع تا غروب آفتاب چیزی نخوریم آخه چرا؟ خدا بهمون دستور داده این کار رو بکنیم تا هم اراده مون قوی شه هم به یاد گرسنه ها باشیم می تونی تو هم امتحان کنی، تجربه ی جالبیه فکر نکنم بتونم از پس اش بربیایم مردیم از گرما، بیا بریم حداقل یه آبمیوه بخوریم! آخه روزه فقط غذا خوردن نیست، آب و نوشیدنی هم نباید بخوریم از پس این یکی عمرا برنمیام

instagram.com/islamcomics

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *