مریم و مسیح در قلب قرآن

posted in: فارسی | 2

 

 

 

 

 

 

اینم از کلیسایی که دنبالش بودیم بریم ببینیمش الله اکبر… اذان شد… اگه بخوایم بریم مسجد و برگردیم دیگه وقت نمیشه امروز همه جا رو ببینیم… خب شاید بشه… کلیسا هم محل عبادته دیگه… سلام… میتونم اینجا نماز بخونم؟؟ اینجا میخواد نماز بخونه؟؟!! یعنی چه نقشه ای داره؟؟ خطرناک نیست؟؟!! خب بله… میتونی از اتاق من استفاده کنی. ایشونو میشناسی؟ بله ! معلومه ، حضرت مسیح. ما احترام زیادی برای ایشون قائلیم یعنی مسلمونها ضد مسیح نیستند؟؟!! به هر چیزی که رسانه ها میگن نباید اعتماد کرد ، ما اگر پیامبران الهی قبل از حضرت محمد، مثل حضرت مسیح رو قبول نداشته باشیم، اصلا مسلمان نیستیم. تو قرآن حضرت مسیح به عنوان یکی از بزرگترین پیامبران معرفی شده و ما هم منتظر بازگشت ایشون هستیم. و میدونستی تنها زنی که اسمش تو قرآن ما اومده حضرت مریمه که به عنوان یکی از بهترین زنان بهشتی و یکی از الگوهای خوب برای مومنان معرفی شده؟ جالب شد!! باید حتما راجع به قرآن شما مطالعه بیشتری داشته باشم! خیلی خوبه!

facebook.com/islamcomic

instagram.com/islamcomics

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *