هدیه کریسمس

posted in: فارسی | 4

        مامان آلیس، پس بابانوئل کی کادوی کریسمس منو میاره؟ عزیزم عجله نکن، تا شب برات میاره پس چرا بابانوئل نیومد؟ میاد عزیزم چقدر عجله می کنی؟ شب شد دیگه! یه وقت منو یادش نره… اوه… ژسیکا! … Continued

مریم و مسیح در قلب قرآن

posted in: فارسی | 2

            اینم از کلیسایی که دنبالش بودیم بریم ببینیمش الله اکبر… اذان شد… اگه بخوایم بریم مسجد و برگردیم دیگه وقت نمیشه امروز همه جا رو ببینیم… خب شاید بشه… کلیسا هم محل عبادته دیگه… … Continued

رمضان

posted in: فارسی | 1

    کلیک! چیزی شده؟ ماه رمضون شده میخوام روزه بگیرم،ببخشید بیدارت کردم من گرسنه هستم، میخوام یه چیزی بخورم با یه اسپرسو. میای؟ نه! تو برو! من میرم سر کلاس پنج دقیقه دیگه میتونیم بریم ناهار بزنیم تو برو! … Continued

کرامت زن

posted in: فارسی | 0

و در اینجا سخنرانی من درباره اسلام به پایان میرسد… ‎تشویق حضار ‎ میدونم چه طور حالش رو بگیرم و ضایعش کنم  چرا,با من دست نمیدید؟  میخواید نجس نشید؟ ‎ در دین و فرهنگ ما مرد ها با زن ها … Continued

به مسلمان بودنم افتخار می کنم

posted in: فارسی | 3

        باشه مامان، آخر هفته مهمونی خونه خاله جمیله رو میام ولی فقط بشرطی که بابا بذاره دوس پسرم هم باهامون بیاد ما اینجا توی فرانسه خودمون هزار تا مشکل و بحران داریم و این نقابی که … Continued