Hüseyn kimdir?

posted in: Azəricə | 0

 Hüseyn kimdir?

 Mən zülm edilərkən qələbəyə necə nail olmağı Hüseyndən öyrəndim.- Nə baş verib?

 Əli oğlu Hüseyn 7-ci əsrin inqilabi lideridir, zülmə və korrupsiyaya qarşı sosial ədalətin qorunması naminə özünü qurban vermiş və fədakarlıq göstərmişdir

Hüseyn bunun üçün həyatını qurban verdi. O və onun altı aylıq oğlu susuzluqla işgəncə edildi

Və hər il biz onu və onun yoldaşlarını yad edir, insanlara su təklif edirik

 Hüseyn hər şeyi qurban verdi, o cümlədən öz həyatını, öz xalqının ləyaqətinə görə

 Tərcümə: www.ahlalbayt.by

 Azəricə

۱Teleqram: @islam_ahlalbayt

 

facebook.com/islamcomic

instagram.com/islamcomics

twitter.com/islamcomics

https://t.me/Islamcomics

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *