Мүгәддәс Мәрјам вә Иса Гуранын гәлбиндә

posted in: Aзәриҹә | 0

         Бах… Биз ахтардығымыз килсә будур Гедәк бахаг! Аллаһу Әкбәр Азанын вахтыдыр… Биз мәсчидә гетсәк вә гајытсаг, һәр шејә бахмаға вахтымыз галмаз. Бәлкәдә… зәннимҹә килсәдә дуа јеридир… Салам… Мән бурада өз дуаларымы едә биләрәм? О бурада дуа … Continued

Aзәриҹә ۲

posted in: Aзәриҹә | 0

                    Нә олуб? Нијә ағлајирсан? Анаја денән, нә олуб? Мән билмирәм нијә мәним синф јолдашларым дүнәндән бәри мәнә гаршы мүнасибәтләрини дәјишибләр, онлар мәнә террорчу дејирләр Онлар дејирләр: бутун мүсәлманлар террорчудулар Сиз … Continued

Aзәриҹә

posted in: Aзәриҹә | 0

            олду ана һәфтә сону ҹәмилә халанын евинә ҝәлирәм амма әғәр ата оғлан достумун ҝәлмәсинә изин версин .   биз бурда фәрансызда чох проблемимиз вар вә бу һиҹап ки үзүнә тәхмисән олардан бири. биз бураја … Continued