به مسلمان بودنم افتخار می کنم

posted in: فارسی | 3

 

 

 

 

باشه مامان، آخر هفته مهمونی خونه خاله جمیله رو میام ولی فقط بشرطی که بابا بذاره دوس پسرم هم باهامون بیاد

ما اینجا توی فرانسه خودمون هزار تا مشکل و بحران داریم و این نقابی که تو روی صورتت داری یکی از همین مشکلاته که عاملش تو و امثال تو هستید! ما اینجا اومدیم برای زندگی و کار نه برای به نمایش گذاشتن دین و تاریخ! اگه می‌خوای دینت رو نمایش بدی یا روبنده به صورت بزنی برو به کشور خودت و هر جور می‌خوای زندگی کن!»

«من جد اندر جد فرانسوی هستم… این دین من است و اینجا وطنم… شما دینتان را فروختید و ما خریدیم!»

facebook.com/islamcomic

instagram.com/islamcomics

twitter.com/islamcomics

https://t.me/Islamcomics

3 Responses

  1. دانشجوی همیشگی مدیریت

    آفرین به این کار فرهنگی تمیز
    شما کانال در پیام رسان ایرانی دارید؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *