Aзәриҹә

posted in: Aзәриҹә | 0

 

 

 

 

 

 

олду ана һәфтә сону ҹәмилә халанын евинә ҝәлирәм амма әғәр ата оғлан достумун ҝәлмәсинә изин версин .

 

биз бурда фәрансызда чох проблемимиз вар вә бу һиҹап ки үзүнә тәхмисән олардан бири. биз бураја јашимаг вә иш үчүн ҝәлмишик амма сән динин вә тарихин ҝөстәрмаг үчүн. өз өлкәнә гејит вә нә севисән ејлә.

 

мәним әслим фәрансиз ди сиз әрәб мүслүманлар дининизи сатып вә биз ону алмышыг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *