பெண்மையின் கண்ணியம்

posted in: தமிழ் | 0

1.பெண்மையின்  கண்ணியம் 2.இத்தோடு இஸ்லாம் பற்றிய எனது உரை முற்றுப்பெறுகின்றது. 3.சபையோரின் கரகோஷங்கள் 4.எனக்குத் தெரியும் எப்படி அவனை அவமானப்படுத்த வேண்டுமென்று. 5.ஏன் எனக்கு கைதர மறுக்கின்றீர்கள். 6.அசுத்தமாகிவிடுவீர்கள் என்ற பயமோ!? 7.எங்களுடைய மார்க்கம் மற்றும் கலாச்சாரத்தில்  ஆண்கள் பெண்களுக்கு கைகொடுப்பதில்லை. இது பெண்கள் மீது ஆண்கள் வைத்துள்ள மிகப்பாரிய மரியாதையாகும்.   8.தமிழில் : … Continued

Uhuru was Mwanamke

posted in: Kiswahili | 0

Ukuu was Mwanamke. Na hapo nimefikia mwisho was hotuba yangu kuhusu Uislamu… Makofi. Najua vipi vyakumpata na kumtania. Kwanini hunipi mkono ? Unataka kutokuchafuka ? Ndani ya Dini na Utamaduni wetu , wanaume hawapeani mkono na wanawake na hii ni … Continued

کرامت زن

posted in: فارسی | 0

و در اینجا سخنرانی من درباره اسلام به پایان میرسد… ‎تشویق حضار ‎ میدونم چه طور حالش رو بگیرم و ضایعش کنم  چرا,با من دست نمیدید؟  میخواید نجس نشید؟ ‎ در دین و فرهنگ ما مرد ها با زن ها … Continued

Достоинство женщин

posted in: Pусский | 0

Достоинство женщин На этом моя речь об исламе завершается Aплодисменты Я знаю, как подшутить над этим человеком Почему бы тебе не пожать мне руку? Ты боишься испачкаться, да? В моей культуре и религии мужчины не пожимают женщинам руки, что означает … Continued

女性的尊严

posted in: 中国 | 0

女性的尊严 我关于伊斯兰教的演讲到此结束了… 在场观众的掌声 我知道怎么教训他 为什么不和我握手呢? 是不是怕脏了你的手? 在我的宗教文化里,男性不能随便和女性握手,这是男性对女生的尊重。 翻译员:zahrafazli 中文翻译(Chinese translate) facebook.com/islamcomic instagram.com/islamcomics twitter.com/islamcomics  

كرامة المره

posted in: اللهجة العراقية | 0

  اهنا تخلص محاضرتي عن الاسلام ٣-تشجيع الجمهور ادري اشلون اخلي بموقف حرج ليش متصافحوني تردون لتتنگسون بديننه وثقافتنه ميجوز للرياجيل يصافحون المره وهذا يبين احترام الرياجيل للنسوان مترجم: فاطمه حائری تبار facebook.com/islamcomic instagram.com/islamcomics twitter.com/islamcomics

1 3 4 5 6 7 8 9 12